en oreg verb två lika former

Övningen är skapad 2019-10-06 av ejmc. Antal frågor: 207.
Välj frågor (207)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • De har blivit kändisar. They have become celebrities.
 • bli become
 • blev became (pret)
 • blivit become (perf particip)
 • Han böjer sig framåt. He bends forward.
 • böja bend
 • böjde bent (pret)
 • böjt bent (perf particip)
 • Vem hade tagit med sig musiken? Who had brought the music?
 • ta med bring
 • tog med brought (pret)
 • tagit med brought (perf particip)
 • Rom byggdes på sju kullar Rome was buildt on seven hills.
 • bygga build
 • byggde built (pret)
 • byggt built (perf particip)
 • Slottet Tre Kronor brinner! The palace "Tre Kronor" burns (is burning)!
 • brinna burn
 • brann burnt (pret)
 • brunnit burnt (perf particip)
 • P hade köpt godis. P had bought candy.
 • köpa buy
 • köpte bought (pret)
 • köpt bought (perf particip)
 • Polisen fångade tjuven. The Police caught the thief.
 • fånga catch
 • fångade caught (pret)
 • fångat caught (perf particip)
 • Aporna klängde överallt. The monkies clung everwhere.
 • klänga cling
 • klängde clung (pret)
 • klängt clung (perf particip)
 • Kom till mig om ni behöver stöd. Come to me if you need support.
 • komma come
 • kom came (pret)
 • kommit come (perf particip)
 • Vem gräver upp gräsmattan? Who cut the lawn.
 • gräva dig
 • grävde dug (pret)
 • grävt dug (perf particip)
 • C. ritade den. C. drew it.
 • rita draw
 • ritade drew (pret)
 • ritat drawn (perf particip)
 • Hon har känt det. She has felt it.
 • känna feel
 • kände felt (pret)
 • känt felt (perf particip)
 • Boxaren, Mohamed Ali, kämpade till slutet. The boxer M.A. fought until the end.
 • kämpa fight
 • slog fought (pret)
 • slagit fought (perf particip)
 • Hon har hittat blyertspennan. She has found the pencil.
 • hitta find
 • hittade found (pret)
 • hittat found (perf particip)
 • F. har fått ett A på provet. F. had gotten an A at the exam.
 • get
 • fick got (pret)
 • fått "got (perf particip) gotten"
 • Vem hade hängt brottslingen? Who had hung the criminal?
 • hänga hang
 • hängde hung (pret)
 • hängt hung (perf particip)
 • Texas har fortfarande dödsstraff. Texas still has the death penalty.
 • ha have
 • hade had (pret)
 • haft had (perf particip)
 • Hon hörde ljudet. She heard the sound.
 • höra hear
 • hörde heard (pret)
 • hört heard (perf particip)
 • Sakta i backarna (Hold your horses!)
 • hålla sig hold
 • höll held (pret)
 • hållit held (perf particip)
 • Han höll räkningen. He kept the score.
 • hålla keep
 • höll sig kept (pret)
 • behållit kept (perf particip)
 • Guiden leder gruppen framåt. The guide leads the gruop ahead.
 • leda lead
 • ledde led (pret)
 • lett led (perf particip)
 • Luta dig inte mot dörrarna! Don't lean against the doors!
 • luta lean
 • lutade leant/ leaned (pret)
 • lutat leant/ leaned (perf particip)
 • Vad har du lärt dig i skolan idag? What have you learnt in school
 • lära learn
 • lärde sig learnt (pret)
 • lärt sig learnt (perf particip)
 • De åkte tidigt. They left early.
 • åka iväg leave
 • åkte left (pret)
 • åkt left (perf particip)
 • Han lånar alltid hennes sudd. He lends her eraser.
 • låna lend
 • lånade lent (pret)
 • lånat lent (perf particip)
 • Hon tände ljuset. She lit the candel.
 • tända light
 • tände lit (pret)
 • tänt lit (perf particip)
 • Hon förlorar alla sina pengar på poker. She loses all her money at the poker game.
 • förlora lose
 • förlorade lost (pret)
 • förlorat lost (perf particip)
 • Den är gjord hemma. It's made at home.
 • göra make
 • gjorde made (pret)
 • gjort made (perf particip)
 • "Det betydde ingenting. "It meant nothing.
 • Han har betytt allt för henne. He has meant all to her."
 • betyda mean
 • betydde meant (pret)
 • betytt meant (perf particip)
 • Vem möttes igår? Who met yesterday.
 • möta meet
 • mötte met (pret)
 • mött met (perf particip)
 • Räkningen hade blivit betald. The bill had been paid.
 • betala pay
 • betalade paid (pret)
 • betalt paid (perf particip)
 • De har läst all information. They have read all the information.
 • läsa read
 • läste read (pret)
 • läst read (perf particip)
 • Katten sprang hela vägen. The cat ran all the way.
 • springa run
 • sprang ran (pret)
 • sprungit run (perf particip)
 • Vem hade sagt det? Who had said it?
 • säga say
 • sade said (pret)
 • sagt said (perf particip)
 • Hajen har sett fiskar. The shark has seen fish.
 • se see
 • såg saw (pret)
 • sett seen (perf particip)
 • Den där modellen säljer mest. That model sells most.
 • sälja sell
 • sålde sold (pret)
 • sålt sold (perf particip)
 • Hon skickade ett KiK-meddelande. She sent a KiK-message
 • sända send
 • sände sent (pret)
 • sänt sent (perf particip)
 • Han hade skakat drinken He had shook the drink
 • skaka shake
 • skakade shook (pret)
 • skakat shaken (perf particip)
 • JFK sköts av lönnmördaren (passiv) JFK was shot by the assassinator skjuta # shoot
 • sköt shot (pret)
 • skjutit shot (perf particip)
 • Han sjunger i duschen. He sings in the shower.
 • sjunga sing
 • sjöng sang (pret)
 • sjungit sung (perf particip)
 • X sjönk i Atlanten 1918. X sank in the Atlantic sea in 1918.
 • sjunka sink
 • sjönk sank (pret)
 • sjunkit sunk (perf particip)
 • Vem hade suttit där? Who had sat there?
 • sitta sit
 • satte sat (pret)
 • suttit sat (perf particip)
 • De har sovit. They've slept.
 • sova sleep
 • sov slept (pret)
 • sovit slept (perf particip)
 • Bilen sladdade av vägen. The car slid off the road.
 • sladda slide
 • sladdade slid (pret)
 • sladdat slid (perf particip)
 • Hon använder sina pengar. She spends her money.
 • använda spend
 • använde spent (pret)
 • använt spent (perf particip)
 • De står där. They stand there.
 • stå stand
 • stod stood (pret)
 • stått stood (perf particip)
 • Getingen (Wasp) sticker. The wasp stings.
 • sticka stick
 • stack stuck (pret)
 • stuckit stuck (perf particip)
 • Vem har undervisat 8C Who has taught 8C?
 • lära ut teach
 • lärde ut taught (pret
 • )lärt ut taught (perf particip)
 • De hade talat om allt för rektorn. They had told the principal everything. berätta, säga # tell
 • berättade told (pret)
 • berättat told (perf particip)
 • Hon trodde någon hade bakat kakan. She thought someone had made the cake.
 • tänka think
 • tänkte thought (pret)
 • tänkt thought (perf particip)
 • Vem hade förstått det? Who had understood that?
 • förstå understand
 • förstod understood (pret)
 • förstått understood (perf particip)
 • Hästen vinner tävlingen. The horse wins the race.
 • vinna win
 • vann won (pret)
 • vunnit won (perf particip)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-oreg-verb-tva-lika-former.9334795.html

Dela