en oreg verb draw-lead

Övningen är skapad 2015-04-23 av ejmc. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rita draw drew drawn
 • dricka drink drank drunk
 • köra drive drove driven
 • äta eat ate eaten
 • falla fall fell fallen
 • känna feel felt felt
 • kämpa, slåss fight fought fought
 • hitta, finna find found found
 • flyga fly flew flown
 • glömma forget forgot forgotten
 • frysa freeze froze frozen
 • , komma, bli get got gotten
 • ge give gave given
 • , resa go went gone
 • växa, bli grow grew grown
 • hänga hang hung hung
 • ha, äta, dricka have had had
 • höra hear heard heard
 • gömma (sig) hide hid hidden
 • slå, träffa hit hit hit
 • hålla hold held held
 • skada, värka, göra ont hurt hurt hurt
 • hålla, förvara keep kept kept
 • veta, kunna know knew known
 • leda lead led led

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-oreg-verb-draw-lead.4501647.html

Dela