EN epäsäännölliset verbit

Övningen är skapad 2018-09-25 av AnittaT. Antal frågor: 82.
Välj frågor (82)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be, was, were, been olla
 • buy, bought, bought ostaa
 • begin, began, begun alkaa
 • build, built, built rakentaa
 • begin, began, begun alkaa
 • bite, bit, bitten purra
 • blow, blew, blown puhaltaa
 • break, broke, broken rikkoa, murtaa
 • can, could, could osata, voida
 • catch, caught, caught ottaa kiinni
 • choose, chose, chosen valita
 • come, came, come tulla
 • cut, cut, cut leikata
 • dig, dug, dug kaivaa
 • do, did, done tehdä
 • draw, drew, drawn piirtää
 • drink, drank, drunk juoda
 • drive, drove, driven ajaa
 • eat, ate, eaten syödä
 • fall, fell, fallen pudota
 • feed, fed, fed ruokkia
 • feel, felt, felt tuntea
 • fight, fought, fought tapella
 • find, found, found löytää
 • fly, flew, flown lentää
 • forget, forgot, forgotten unohtaa
 • freeze, froze, frozen jäätyä
 • get, got, got saada, päästä
 • give, gave, given antaa
 • go, went, gone mennä
 • grow, grew, grown kasvaa
 • have, had, had -lla on
 • hear, heard, heard kuulla
 • hit, hit, hit lyödä
 • hold, held, held pitää kiinni
 • hurt, hurt, hurt loukata
 • keep, kept, kept pitää, säilyttää
 • know, knew, known tietää, tuntea
 • lay, laid, laid laskea maahan
 • lead, led, led johtaa
 • leave, left, left lähteä, jättää
 • lend, lent, lent antaa lainaksi
 • let, let, let antaa, sallia
 • lie, lay, lain maata, sijaita
 • make, made, made tehdä, valmistaa
 • mean, meant, meant tarkoittaa
 • meet, met, met tavata
 • put, put, put laittaa, panna
 • read, read, read lukea
 • ride, rode, ridden ratsastaa, ajaa
 • ring, rang, rung soittaa, soida
 • rise, rose, risen nousta
 • run, ran, run juosta
 • say, said, said sanoa
 • see, saw, seen nähdä
 • sell, sold, sold myydä
 • send, sent, sent lähettää
 • shake, shook, shaken ravistaa, järistä
 • shoot, shot, shot ampua
 • shut, shut, shut sulkea
 • sing, sang, sung laulaa
 • sit, sat, sat istua
 • sleep, slept, slept nukkua
 • slide, slid, slid liukua
 • speak, spoke, spoken puhua
 • spend, spent, spent viettää, kuluttaa
 • spread, spread, spread levitä, levittää
 • stand, stood, stood seisoa
 • steal, stole, stole varastaa
 • sweep, swept, swept lakaista
 • swim, swam, swum uida
 • swing, swung, swung keinua
 • take, took, taken ottaa, viedä
 • teach, taught, taught opettaa
 • tear, tore, torn repiä
 • tell, told, told kertoa
 • think, thought, thought ajatella, olla mieltä
 • throw, threw, thrown heittää
 • wake, woke, woken herätä
 • wear, wore, worn pitää yllään, käyttää
 • win, won, won voittaa
 • write, wrote, written kirjoittaa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-epasaannolliset-verbit.8275184.html

Dela