En 5 - Text 2 - stapel 1

Övningen är skapad 2018-09-28 av marinyga. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • back tillbaka
  • outdoors utomhus
  • inside inne, inomhus
  • instead of i stället för
  • outside ute, utanför, utomhus
  • a form teacher klasslärare, klassföreståndare
  • like... better tycka bättre/mera om
  • leave alone lämna ifred

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-5-text-2-stapel-1.8503200.html

Dela