En 5 - text 1 - spalt 1

Övningen är skapad 2018-09-28 av marinyga. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • an end slut
  • a classmate klasskamrat
  • a teacher lärare
  • a guide guide
  • walk around gå omkring
  • a painting målning
  • a landscape landskap
  • it looks like den ser ut som

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/en-5-text-1-spalt-1.8503189.html

Dela