ELSÄKERHET - SÄHKÖTURVALLISUUS

Övningen är skapad 2010-05-07 av tanpir. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vägguttag pistorasia
 • säkring sulake
 • apparat koje
 • anordning laite
 • sladd johto
 • skarvsladd jatkojohto
 • grenuttag haaroituspistorasia
 • överbelastning ylikuormitus
 • fackman ammattimies
 • elsäkerhet sähköturvallisuus
 • jordad maadoitettu
 • ojordad maadoittamaton
 • skyddsjordad turvamaadoitettu
 • stickpropp pistoke
 • ström virta
 • stänga av sulkea
 • sätta på laittaa päälle
 • isolering eristys
 • reparera korjata
 • byta vaihtaa
 • isolera eristää
 • lossna irrota
 • lossa irroittaa
 • ledare johdin
 • livsfarlig hengenvaarallinen
 • misstag erehdys
 • koppartråd kuparilanka
 • laddning sähkövaraus
 • elektrisk stöt sähköisku
 • elkabel sähkökaapeli
 • spänning jännite
 • fält kenttä
 • ljusbåge valokaari
 • elektriker sähkömies
 • isolator eriste
 • elarbete sähkötyö
 • kraftledning voimajohto
 • försiktig varovainen
 • se upp varo
 • ingång sisäänkäynti
 • utgång uloskäynti
 • livsfara hengenvaara
 • stanna pysähtyä, pysähdy
 • försiktig varovainen
 • var försiktig ole varovainen
 • varning varoitus
 • hjälp apu, apua
 • hjälpa auttaa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/elsakerhet-sahkoturvallisuus.423547.html

Dela