Ellära begrepp

Övningen är skapad 2019-06-02 av Pontusnord. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Maximal effekt erhålles när belastningens resistans är lika med Théveninekvivalensen resistans
 • Formell för resistans, konduktans ρ*l/A, l/(σ*A)
 • Strömtäthet J= i/A
 • 2 sladdar med ledningar emellan (tågräls) kan modelleras som (serie/parallel) kopplade resistorer parallel
 • Ström konduktans: i(t)= C*(dv/dt)
 • Spänning induktans: v(t)= L*(di/dt)
 • För små tider ersätts kondensatorer med, induktanser med kortslutningar, avbrott
 • För stora tider ersätts kondensatorer med, induktanser med avbrott, kortslutningar
 • Z impedans, Im(Z)>0 => induktiv
 • Z impedans, Im(Z)<0 => kapacitiv
 • Topvärde av v(jw)= |v(jw)|
 • Transmissionsledning av kvartvåglängd, Zl avslutar, Z0 karekteristisk impedans: Z(0)= (Z0)^2/Zl
 • Transmissionsledning av kvartsvåglängd => βl= π/2
 • Våglängd, ε=permativitet, c=ljusets hastighet. λ= c/sqrt(ε)
 • Kortslutent ledning, Zl=, Γ= 0, -1
 • Öppen ledning, ZL=, Γ= oo, 1
 • NMOS: Vin= Vgs
 • XX in i OP-förstärkaren är noll strömmen
 • Ideal OP: Förstärkning A=, Ingångsresistans Rin=, Utgångsresistans Rut= oo, oo, 0
 • I en negativ återkopplad OP-förstärkare är spänningsfallet XX (sifra) över ingången 0
 • Toppvärde= sqrt(2)*effektivvärde
 • En ideal diod kan ej led ström när en (positiv/negativ) spänning är över den negativ
 • När man nollställer innebär detta för (dock ej styrda): spänningskälla, strömkälla kortslutning, avbrott
 • E-fältet är alltid XX mot ytorna på en metal vinkelrät
 • '=>vektor. dr'= r*er'
 • |H(jw)|dB= 20*log|H(jw)|
 • Till decibel: sqrt(2)~, 1/sqrt(2)~, 1= 3, -3, 0
 • Effekt P= (V och I) V*I
 • Strömmen genom gaten i transistorn ig~ 0
 • Vid ett småsignal schema jordas XX och kapacitanser YY. likspänningskällor, kortsluts

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ellara-begrepp.8271909.html

Dela