El verbo tener

Övningen är skapad 2017-12-11 av mascaro. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tengo jag har
 • tienes du har
 • tiene han har
 • tiene hon har
 • tiene den har
 • tiene det har
 • tenemos vi har
 • tenéis ni har
 • tienen de har
 • Tengo frío. Jag fryser.
 • Tienes hambre. Du är hungrig.
 • ?Tienes sed? Är du törstig?
 • Maria tiene calor. Maria är varm.
 • Tengo un perro. Jag har en hund.
 • ?Tienes el libro? Har du filmen?
 • Mi hermana tiene dos coches. Min syster har två bilar.
 • Tenemos tres perros. Vi har tre hundar.
 • ?Tenéis la película? Har ni filmen?
 • Tienen un coche grande. De har en stor bil.
 • Tengo una casa roja. Jag har ett rött hus.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/el-verbo-tener.6557901.html

Dela