El Día de Felipe

Övningen är skapad 2019-04-01 av Ms_Diaz. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ¿a qué hora? at what time?
 • lunes monday
 • martes tuesday
 • miércoles wednesday
 • jueves thursday
 • viernes friday
 • la lengua language
 • la historia history
 • ciencias naturales natural sciences
 • biología biology
 • química chemistry
 • física physics
 • trabajos manuales slöjd
 • ética ethics
 • religión religion
 • matemáticas math
 • educación física PE
 • geografía geography
 • dibujo art
 • desayuna he eats breakfast
 • toma he takes/drinks
 • un par de a pair of
 • la galleta cookie/ kex
 • me gustan i like (plural)
 • odio i hate
 • va al colegio he goes to school
 • en punto on the dot
 • primero first
 • luego later
 • el recreo break
 • comida lunch
 • el almuerzo lunch
 • su his/her
 • el parque park
 • a las nueve at 9 o'clock
 • a las ocho y cuarto at 8:30
 • a las doce en punto at 12 o'clock on the dot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/el-dia-de-felipe.9009142.html

Dela