Ekonomi

Övningen är skapad 2020-04-14 av Momeeh. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NP = NI
 • Nationalprodukten förklaring = de summerade förädlingsvärdena = slutprodukternas försäljningsvärde
 • Nettonationalprodukt = bruttonationalprodukt - kapitalförslitning
 • NP till faktorkostnad = NP till marknadspris - indirekta skatter + subventioner
 • Real nationalprodukt = nominell nationalprodukt x inflationsjustering
 • BNP = NP / folkmängd
 • BNP:s nackdelar = 1, enbart en officiell marknad. 2, resursförbrukning. 3, varor. 4, produktionsresultatets fördelning
 • Nettoskatt = skatter - transfereringar
 • Totalt sparande = nettoexport + investeringar
 • Nationalinkomsten = lönesumma + driftsöverskott
 • Disponibel inkomst = faktorinkomst - skatter + transfereringar
 • Valutareservens transaktionsförändring = bytesbalansen(X - Z) + finansiell balans(Zk-Xk)
 • Låg kurs = hög ränta
 • Hög kurs = låg ränta
 • Devalvera = nedskrivning
 • revalvera = uppskrivning
 • 45 graders = NP=NI
 • AD = aggregerad efterfrågan
 • Arbetslöshet = friktions- och sökarbetslöshet, strukturarbetslöshet, konjunkturarbetslöshet
 • Phillopskurvan = sambandet mellan inflation och arbetslöshet
 • LAS = long run aggregate supply
 • S = sparnade
 • NT = nettoskatt
 • Z = import
 • I = investeringar
 • G = offentliga utgifter
 • X = export
 • U = unemployment
 • W = inflation
 • P = prisnivå
 • M = penningmängden
 • Q = totala varumängden
 • Ny statsskuld = tidigare statsskuld - x
 • BNP uträkning = C + I + G + X - Z
 • Depreciering = nedskrivning, rörlig växelkurs
 • Statskuld förklaring = underskott i statens budget
 • Utlandsskuld förklaring = underskott i bytesbalansen
 • Påverka marknadsräntan = köp/försäljning av räntepapper, centralbanken
 • Påverka växelkursen = stödköp/försäljning av valuta, centralbanken
 • ny Utlandställning = (X-Z) + tidigare utlandställning
 • statsskuld uträkning = skatter - transfereringar - offentliga utgifter
 • kapitalförslitningar = privata brutto - privata netto investeringar
 • skattekvot = skatter / BNP
 • sparkvot = finansiella sparandet + bruttoinvesteringar + investeringar / BNP
 • arbetslöshetsgap = deflation/AD0-AD1
 • Deflationsgap/höja AD = ökade investeringar, offentliga utgifter, export
 • = deflationsgap/sänka = minskad sparande, sänkt skatt, minskad import
 • inflationsgap/sänka = minska I, G, X
 • inflationsgap/höja = öka S, T, Z
 • ekonomi balans arbetslöshetsgap = ökad skatt, import, sparande
 • ekonomi balans inflationsgap = minskad I, G, X
 • keynes reccept = AD0-AD1
 • utbudsekonomis recept = AS0-AS1
 • Kvantitetsteorin = P=M/Q
 • Högre styrränta = högre marknadsräntor
 • en högre styrränta = dämpar inflationen
 • Repränta = riksbanken ränta mot bankerna
 • potentiell bnp = arbete och realkapital fullt utnyttjade
 • Lägst ginikoefficient = 1980
 • ginikoefficient idag = 0, 27
 • Relativ till eu = lägre
 • ginikoefficient idag = beskriver inkomstfördelning
 • BNP = 1, 4
 • BNPgap = 0, 2
 • sysselsatta 15-74 år = 68, 5
 • sysselsatta 20-64år = 82, 6
 • reporänta = -0, 3
 • arbetslöshet 15-74 år = 6, 4

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ekonomi.9037012.html

Dela