Ekonomi

Övningen är skapad 2015-04-30 av PopcornDidde. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad betyder ekonomi? att hushålla
 • Vad betyder utbud? de varor eller tjänster som säljs
 • Vad betyder efterfrågan? efterfrågan betyder att det finns potentiella kunder som vill köpa varan eller tjänsten
 • Vad betyder fri konkurrens? när flera olika företag vill ha samma kunder
 • Vad är Konkurrensverket? En statlig myndighet som ska se till att konkurrensen fungerar
 • Vad är konkurs? När ett företag måste lägga ner verksamheten för att det har slut på pengar
 • Vad är monopol? När det bara finns ett företag som säljer en vara och en tjänst
 • Vad är oligopol När det finns några få företag som säljer en viss vara eller tjänst
 • Vad är produktionsfaktorer? Arbetskraft, råvaror, realkapital och kunskap - det som behövs för att producera en vara eller tjänst
 • Vad är Realkapital? Maskiner och annat som behövs för att tillverka en produkt
 • Vad är ränta? En avgift som den som lånar betalar till banken, eller som betalas ut till den som sparar pengar i en bank
 • Vad är en aktie? Ett bevis på att man äger en andel i ett företag
 • Vad är aktiefond? En blandning av aktier från många olika företag
 • Vad är en investering? När ett företag satsar pengar på något som man tror ska löna sig i framtiden
 • Vad är vinst? När ett företag har större inkomster än utgifter, det vill säga får pengar över
 • Vad är Mervärde? Skillnaden mellan vad en viss vara eller tjänst är värd för kunden och vad den kostar att producera
 • Vad är inflation? När penningvärdet minskar till följd av att priserna stiger
 • Vad är direkt skatt? Skatt som dras från arbetsinkomsten
 • Vad är indirekt skatt? Skatt som är inräknad i priset på till exempel en vara
 • Exempel på indirekt skatt? Moms
 • Vad är mervärdesskatt? Skatt som staten tar ut när företagen skapar ett mervärde
 • Vad är statsbudget? En sammanräkning av vilka inkomster och utgifter staten kommer att ha under året
 • Vad är en budgetproposition Regeringens förslag till statsbudget
 • Vad är ett utgiftstak? En summa som säger hur mycket statens utgifter får stiga
 • Vad är statsskulden? De pengar som den svenska staten är skyldig till exempel banker och andra länder
 • Vad är BNP eller Bruttonationalprodukt? Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år
 • Vad är BNP per capita? Bruttonationalprodukten delad med antalet invånare i landet
 • Vad är en finanskris? Banker förlorar pengar därför att många hushåll och företag har svårt att betala tillbaka sina lån
 • Vilka tre faktorer bestämmer priset på en vara eller tjänst? Utbud, efterfrågan och jämviktspris.
 • Vad är de fyra mest kända ekonomiformerna? Marknadsekonomi, Planekonomi, Blandekonomi och Kretsloppsekonomi
 • Vad är marknadsekonomi? Principen om en vara inte kan säljas på marknaden ska den heller inte produceras
 • Vad är planekonomi? Staten skall styra ekonomin och garantera jämlikhet. All produktion bestäms av staten. Priserna bestäms av staten.
 • Vad är Blandekonomi? Ekonomin verkar relativt fritt men staten ingriper för att garantera människornas välfärd och sysselsättning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ekonomi.4533834.html

Dela