Ekonomi - begrepp

Övningen är skapad 2022-09-16 av oliviadyfvelsten. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • utbud vad företagen tillverkar
 • efterfrågan det kunderna vill ha
 • fri konkurrens vem som helst får starta företag
 • monopol bara en aktör får sälja en viss produkt
 • oligopol bara ett fåtal företag producerar & säljer en viss vara
 • ekonomi hushållning - hushålla med sina pengar
 • högkonjunktur ekonomin i ett land går bra
 • lågkonjunktur ekonomin i ett land går dåligt
 • skatt pengar som hushållen betalar till den offentliga sektorn
 • offentliga sektorn stat, kommun, region
 • privata sektorn företag som inte tillhör stat, kommun eller region
 • hushåll består av en eller flera människor som bor tillsammans
 • konkurs kan ske om utgifterna är större än inkomsterna
 • inkomst pengar som kommer in
 • utgifter pengar som betalas för att köpa något

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ekonomi-begrepp.11103425.html

Dela