Ein Telefongespräch 1

Övningen är skapad 2018-11-20 av petraa. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ich heiße jag heter
 • danke gut tack bra
 • ich bin 13 Jahre alt jag är 13 år
 • ich wohne in Falun jag bor i Falun
 • meine Telefonnummer ist mitt telefonnummer är
 • ich wohne in einem Haus jag bor i ett hus
 • ich gehe in Klasse 7 jag går i 7an
 • ich habe einen Hund jag har en hund
 • ich spiele jag spelar
 • tschüss hej då
 • ich esse gern jag äter gärna
 • ich trinke gern jag dricker gärna
 • hallo hej
 • meine Mutter min mamma
 • mein Vater min pappa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ein-telefongesprach-1.8686762.html

Dela