Egenskaper

Övningen är skapad 2017-12-04 av patrikfridh. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Afferens Tillförande
 • Albus Vit
 • Ascendens Uppstigande
 • Bi- Två-
 • Caecus Blind
 • Descendens Nedstigande
 • Efferens Bortförande
 • Latus Bred
 • Longus Lång
 • Luteus Gul
 • Magnus Stor
 • Major Större
 • Maximus Störst
 • Minimus Minst
 • Minor Mindre
 • Niger Svart
 • Obliquus Sned
 • Rectus Rak
 • Ruber Röd
 • Sigmoideus S-formig
 • Tri- Tre-
 • Uni- En-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/egenskaper.7865152.html

Dela