Edinburgh - a tour along...

Övningen är skapad 2013-04-17 av lottaback. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gränd alley
 • smal gata alley
 • nedanför below
 • vinkel angle
 • återvändsgränd close
 • samhälle community
 • trogen faithful
 • fontän fountain
 • historisk historical
 • ära honour
 • imponerande impressive
 • invånare inhabitant
 • förståelse (för) insight
 • järn iron
 • plan layout
 • den viktigaste main
 • medeltida medieval
 • minnesmärke memorial
 • i rak motsats till opposite of
 • göra ett kort besök pay a short visit
 • officiell bostad residence
 • restaurera restore
 • rät vinkel right angle
 • klippa rock
 • rak straight
 • gata street
 • exakt strictly
 • bostadshus tenement
 • pytteliten tiny
 • utsikt view
 • vulkanisk volcanic
 • slingrande windingly
 • häxa witch

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/edinburgh-a-tour-along.2787229.html

Dela