Eatneme baakoeh

Övningen är skapad 2020-03-25 av Faepmie1. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • tjahke fjälltopp
  • jaevrie insjö
  • pluevie myr
  • jeanoe älv
  • luspie utlopp från sjö
  • vaerie fjäll
  • johke bäck
  • baalka stig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eatneme-baakoeh.9720853.html

Dela