Eatneme-baakoeh

Övningen är skapad 2022-05-06 av Gahrke. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tjåerkie Knipa
 • Guohpele Orre
 • Gäjmodh Orrspel
 • Prahkede Ripan spelar
 • Snåhta Orrhöna
 • Skïjre Skata
 • Vuaksa Älgtjur
 • Deavene Älgko
 • Vuöngele Älgkviga
 • Såehpele Älgkalv
 • Tsöötsege Sparv
 • Tjuatsedh Att snöa
 • Moehtege Snö som faller sakta
 • Bleäsoe Lega
 • Saejrie-bleäsoe Sårlega
 • Sååle Holme
 • Sjädtoe Planta
 • Liejpie Al
 • Suvhpie Asp
 • Raavnije Rönn
 • Gïtne Mossa på sten eller träd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eatneme-baakoeh.10956005.html

Dela