Eatneme baakoeh 2

Övningen är skapad 2020-03-25 av Faepmie1. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skåajje skog
 • gasngese enris
 • moere ved
 • gierkie sten
 • deava backe/kulle
 • durrie dalsänka
 • gaaltije kallkälla
 • gaejsie hög brant fjälltopp
 • garse fors/djup sänkning i fjäll med skarpa kanter
 • goese gran
 • hingse ljung
 • jaevrie sjö
 • pluevie myr
 • tjahke fjälltopp
 • jeanoe älv
 • biessie näver
 • praarehke brant backe
 • såekie björk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eatneme-baakoeh-2.9721523.html

Dela