eatneme 1a

Övningen är skapad 2022-04-26 av Faepmie1. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Älg Sarve
 • Älvbrink Johke beala
 • Gaedtie Strand
 • Snö Lopme
 • Is Jïenge
 • Våt kornsnö Tjaste
 • Häng lav Joevjeme
 • tall bïetse
 • älv jeanoe
 • tall hed bietsie goelpiene
 • mossa sapmere
 • gran goese
 • tallskog beetsehke
 • jag ser manne vuajnam
 • jag ser inte im vuejnieh
 • vad ser du? maam datne vuajnah?
 • björk såekie
 • stubbe ståamhpe

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eatneme-1a.10941409.html

Dela