EATING DISORDERS

Övningen är skapad 2014-02-06 av zusanne. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ätstörning Eating disorder
 • Att tänka på Consider
 • Allvarlig Severe
 • Årtionde Decade
 • Till största delen Mainly
 • Besatt Obsessed
 • Kroppsuppfattning Body image
 • Att gå upp i vikt To gain weight
 • Självkänsla Self-esteem
 • Nära Closely
 • Besläktad med Related to
 • Tvångsmässig Compulsive
 • Kräkas Vomit
 • Förvänta sig Expect
 • Att tillfriskna To recover

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eating-disorders.3452074.html

Dela