EATING DISORDERS - Wings 8

Övningen är skapad 2023-09-19 av Annrum0901. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ätstörning eating disorder
 • consider tänka på
 • less mindre
 • severe allvarlig
 • decade årtionde
 • body image kroppsuppfattning
 • distorted störd
 • weigh väga
 • self-esteem självkänsla
 • related to besläktad med
 • involve omfatta
 • expect förvänta sig
 • recover tillfriskna
 • compulsive tvångsmässig
 • mainly till största delen
 • obsessed besatt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eating-disorders-wings-8.11675536.html

Dela