E: er-verb, passé composé

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag har rättat j'ai corrigé
 • du har slutat upp med att tu as arrêté de
 • han har startat il a démarré
 • hon har slutat elle a terminé
 • vi (m) har gått uppför (rörelseverb) nous sommes montés
 • ni (f) har gått uppför (rörelseverb) vous êtes montées
 • han har gått uppför (rörelseverb) il est monté
 • hon har gått uppför (rörelseverb) elle est montée
 • jag (m) har trillat (rörelseverb) je suis tombé
 • du (f) har trillat (rörelseverb) tu es tombée
 • vi (m) har trillat (rörelseverb) nous sommes tombés
 • ni (f) har trillat (rörelseverb) vous êtes tombées
 • de (m) har börjat om ils ont recommencé
 • de (f) har bjudit in elles ont invité
 • jag har drömt j'ai rêvé
 • du har önskat tu as espéré
 • han har använt il a utilisé
 • vi har kontaktat nous avons contacté
 • ni har städat vous avez rangé
 • hon har skämtat elle a plaisanté
 • man har gett on a donné

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/e-er-verb-passe-compose.8703868.html

Dela