E: er-verb, futurum

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag ska rätta je vais corriger
 • du ska sluta upp med att tu vas arrêter de
 • jag ska starta je vais démarrer
 • du ska avsluta tu vas terminer
 • hon ska gå uppför elle va monter
 • vi kommer att falla nous allons tomber
 • ni ska börja om vous allez recommencer
 • de (f) ska bjuda in elles vont inviter
 • jag kommer att drömma je vais rêver
 • du kommer at använda tu vas utiliser
 • han kommer att kontakta il va contacter
 • vi kommer att städa nous allons ranger
 • ni kommer att skämta vous allez plaisanter
 • man kommer att ge on va donner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/e-er-verb-futurum.8703944.html

Dela

Annonser