E-C: PC - avoir, être, faire, prendre, voir- OBL.

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag har haft j'ai eu
 • du har haft tu as eu
 • han har haft il a eu
 • hon har haft elle a eu
 • vi har haft nous avons eu
 • ni har haft vous avez eu
 • de (m) har haft ils ont eu
 • de (f) har haft elles ont eu
 • jag har varit j'ai été
 • du har varit tu as été
 • han har varit il a été
 • hon har varit elle a été
 • vi har varit nous avons été
 • ni har varit vous avez été
 • de (m) har varit ils ont été
 • de (f) har varit elles ont été
 • jag har gjort j'ai fait
 • du har gjort tu as fait
 • han har gjort il a fait
 • hon har gjort elle a fait
 • vi har gjort nous avons fait
 • ni har gjort vous avez fait
 • de (m) har gjort ils ont fait
 • de (f) har gjort elles ont fait
 • jag har tagit j'ai pris
 • du har tagit tu as pris
 • han har tagit il a pris
 • hon har tagit elle a pris
 • vi har tagit nous avons pris
 • ni har tagit vous avez pris
 • de (m) har tagit ils ont pris
 • de (f) har tagit elles ont pris
 • jag har sett j'ai vu
 • du har sett tu as vu
 • han har sett il a vu
 • hon har sett elle a vu
 • vi har sett nous avons vu
 • ni har sett vous avez vu
 • de (m) har sett ils ont vu
 • de (f) har sett elles ont vu

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/e-c-pc-avoir-etre-faire-prendre-voir-obl.8909986.html

Dela