E-C Länder

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Island Islande (f)
 • Norge Norvège (f)
 • Sverige Suède (f)
 • Finland Finlande (f)
 • Ryssland Russie (f)
 • Irland Irlande (f)
 • England Angleterre (f)
 • Danmark Danemark (m)
 • Nederländerna Pays-Bas (m pl)
 • Tyskland Allemagne (f)
 • Polen Pologne (f)
 • Belgien Belgique (f)
 • Frankrike France (f)
 • Schweiz Suisse (f)
 • Österrike Autriche (f)
 • Italien Italie (f)
 • Kroatien Croatie (f)
 • Bulgarien Bulgarie (f)
 • Portugal Portugal (m)
 • Spanien Espagne (f)
 • Grekland Grèce (f)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/e-c-lander.8904722.html

Dela

Annonser