Durch dick und dünn

Övningen är skapad 2016-02-14 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Freundschaft vänskap
 • teilen dela
 • anvertrauen anförtro
 • behalten-behielt-behalten behålla-behöll-behållit
 • völlig fullkomligt
 • offen öppen
 • spüren känna
 • mitleidsvoll medlidsamt
 • das Geheimnis hemligheten
 • treu trogen
 • weinen gråta
 • sich unterhalten umgås
 • das Ding sak
 • die Dinge saker
 • eher snarare
 • im Vertrauen i förtroende
 • sich wenden an + ack vända sig till
 • die Clique gäng
 • der Gedanke tanke
 • die Gedanken tankar
 • der Rat rådet
 • die Ratschläge råden
 • es tut weh det gör ont
 • die Wahrheit sanning
 • der Kumpel kompis
 • anschauen titta på
 • brauchen behöva
 • riechen lukta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/durch-dick-und-dunn.5698816.html

Dela