Duolingo - hello

Övningen är skapad 2021-02-07 av Essadon. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I, me mi
 • is, it is, there is estas
 • Adam Adamo
 • you vi
 • no, not, is not, do not ne
 • Sofia sofia
 • work, works, does work laboras
 • man viro
 • the la
 • woman virino
 • and kaj
 • sleep, is sleeping, are sleeping dormas
 • much multe
 • with kun
 • office oficejo
 • United States Usono
 • live, does live, lives loĝas
 • come, comes, am coming venas
 • from, of, made of el
 • Australia Aŭstralio
 • in, into, at en

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/duolingo-hello.10270836.html

Dela