Duolingo - food 1

Övningen är skapad 2021-03-10 av Essadon. Antal frågor: 42.




Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tea teo
 • can, be able to povi
 • I can mi povas
 • drinks, is drinking trinki
 • wine vino
 • want voli
 • buy aĉeti
 • give doni
 • soup supo
 • tomato tomato
 • meat viando
 • to cook kuiri
 • eat manĝi
 • try provi
 • meal manĝo
 • restaurant restoracio
 • go to, go, to go iri
 • pizza pico
 • vegetable legomo
 • to make fari
 • fruit frukto
 • banana banano
 • sandwich sandviĉo
 • more pli
 • more than pli ol
 • less than malpli ol
 • cut, to cut tranĉi
 • sell vendi
 • vegetarian vegetara
 • orange, an orange oranĝo
 • carrot karoto
 • dessert deserto
 • to have, have havi
 • cheese fromaĝo
 • breakfast matenmanĝo
 • strawberry frago
 • together kune
 • in, into, at sen
 • appetite apetito
 • to eat lunch, to lunch tagmanĝi
 • to eat dinner, to eat supper vespermanĝi
 • because of, for, due to pro

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/duolingo-food-1.10270847.html

Dela