Dugga Syra Baser

Övningen är skapad 2021-02-05 av hallon2021. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Saltsyra/väteklorid HCl
 • Svavelsyra H₂SO₄
 • Salpetersyra HNO₃
 • Ättiksyra HAc
 • Kolsyra H₂CO₃
 • Ammoniak NH₃
 • Natriumhydroxid NaOH
 • Saltsyrans protolysreaktion HCl + H₂O → H₃O⁺ + Cl⁻
 • Svavelsyrans protolysreaktion H₂SO₄ + H₂O → H₃O⁺ + HSO₄⁻ HSO₄⁻ + H₂O → H₃O⁺ + SO₄²⁻
 • Salpetersyrans protolysreaktion HNO₃ + H₂O → H₃O⁺ + NO₃⁻
 • Ättiksyrans protolysreaktion HAc + H₂O → H₃O⁺ + Ac⁻
 • Ammoniaks protolysreaktion NH₃ + H₂O → NH₄⁺ + OH⁻
 • Natriunhydroxids protolysreaktion NaOH + H₂O → Na⁺ + OH⁻
 • Kolsyrans protolysreaktion H₂CO₃ + H₂O → H₃O⁺ + HCO₃⁻ HCO₃⁻ + H₂O → H₃O⁺ + CO₃²⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dugga-syra-baser.10268957.html

Dela