Dugga, joner

Övningen är skapad 2021-09-20 av Linz. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • acetatjon CH₃COO⁻
 • ammoniumjon NH4⁺
 • divätefosfatjon H₂PO4⁻
 • vätefosfatjon HPO4²⁻
 • fosfatjon PO4³⁻
 • hydroxidjon OH⁻
 • oxoniumjon H₃O⁺
 • peroxidjon O₂²⁻
 • vätekarbonatjon HCO₃⁻
 • karbonatjon CO₃²⁻
 • dikromatjon Cr₂O7²⁻
 • kromatjon CrO4²⁻
 • manganatjon MnO4²⁻
 • permanganatjon MnO4⁻
 • nitratjon NO₃⁻
 • nitritjon NO₂⁻
 • oxalatjon C₂O4²⁻
 • vätesulfatjon HSO4⁻
 • sulfatjon SO4²⁻
 • sulfitjon SO₃²⁻
 • tiosulfatjon S₂O₃²⁻
 • cyanidjon CN⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dugga-joner.10482924.html

Dela