DrPhilYoungrecklessandenabled

Övningen är skapad 2013-09-27 av zusanne. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Att förändra To change
 • Att råna någon To mug someone
 • Oigenkännlig Unrecognizable
 • Hennes förfall (död, bortgång) Her demise
 • Social Outgoing
 • Att stödja To endorse
 • Att vara omtänksam To be caring
 • Ett skal A shell
 • Att vara lyckligt lottad To be fortunate
 • Flertalet reparationer Numerous repairs
 • Jag har påpekat detta I've pointed this out
 • Vinst Profit
 • Jag har köpt I have bought
 • Att vara beroende av To be addicted to
 • Att ge upp To give up
 • En väg, stig A path
 • Vem bär skulden? Who is to blame?
 • Droglangare Drug dealer
 • Ett samtal A conversation
 • Min systerdotter My niece
 • Att göra det möjligt To enable
 • Jag antar I assume
 • Men allvarligt talat But frankly
 • Det främsta målet The primary goal
 • Jag tar mina egna beslut I make my own decisions
 • Att vara förpliktigad att... To be commited to...
 • Hon blev arresterad för innehav She got arrested for possession
 • Ett trehuvat monster A three headed monster
 • Vi har försökt att... We have attempted to...
 • Att fly To escape
 • Du betalade hennes räkningar You paid her bills
 • Vi stöttade det We supported it
 • Utgifter Expenses
 • Att väcka åtal To press charges
 • Smycken Jewellery
 • Att fly To escape
 • Att försvara To defend
 • Kort därpå Shortly after
 • En lägenhet A pent house
 • Ett råd A piece of advice
 • Att var nyfiken på... To be curious of...
 • Att utföra To perform
 • I källaren In the basement
 • Att tillfriskna To recover
 • Egenvärde Self-worth
 • Känslor Emotions
 • Att bli ren från droger To get clean from drugs

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/drphilyoungrecklessandenabled.3054627.html

Dela