Dreams and sleep

Övningen är skapad 2018-12-07 av pialearnox. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • create skapa
 • image bild
 • stranger främling
 • actually faktiskt
 • once en gång
 • twice två gånger
 • childhood barndom
 • during under ( under tiden)
 • huge jättelik, jättestor
 • health hälsa
 • recent nyligen gjord
 • research forskning
 • researcher forskare
 • each varje
 • serious allvarlig
 • mental mental, psykisk
 • illness sjukdom
 • mind sinne
 • completely alldeles, helt
 • random slumpmässig
 • tissue vävnad
 • function fungera
 • produce producera, skapa
 • rebuild återuppbygga
 • substance substans, ämne
 • to store att lagra
 • develop utveckla
 • detached bortkopplad
 • process process, skeende
 • knowledge kunskap, vetskap
 • third tredjedel, tredje
 • fifth femtedel, femte
 • eleventh elftedel, elfte
 • mice möss
 • within inom
 • a few några
 • deprived ha brist på
 • catch up ta igen (sömn)
 • to vary att variera
 • night owl nattuggla
 • early bird, early riser morgonpigg
 • legend has it legenden säger, enligt legenden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dreams-and-sleep.8752035.html

Dela