Dr Phil Gender confused kids 2

Övningen är skapad 2013-09-16 av zusanne. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tyckte du att det var OLÄMPLIGT? Did you find it IMPROPER?
 • Han ville UTFORSKA He wanted to EXPLORE
 • Är det en STÖRNING? Is it a DISORDER?
 • Vi ville STÖDJA honom We wanted to SUPPORT him
 • Att HANTERA saker... To HANDLE things
 • Prinsessor LÄNGST NER Princesses AT THE BOTTOM
 • Han höll på med något KONSTNÄRLIGT He was doing something ARTISTIC
 • Jag BRUKADE VARA I USED TO BE
 • När BLEV du flicka? When DID you BECOME a girl?
 • I FÖRSTA KLASS In FIRST GRADE
 • TRANSSEXUELL TRANSGENDER
 • Var LÄRDE du dig det ordet? Where DID you LEARN that word?
 • How were you SUPPOSE to feel? Hur FÖRVÄNTADES du att känna dig?
 • Vad kommer du ihåg av det? What do you remember about that?
 • Hur REAGERADE dem mot det? How did they REACT to it?
 • Var du RÄDD? Were you SCARED?
 • Vi måste FÖRSTÅ, INSE We need to REALISE
 • Dina GENER bestämmer... Your GENES determine...
 • KÖNSIDENTITET GENDER IDENTITY
 • KÖNSDELAR THE GENITALS
 • FOSTRET THE FETUS
 • I LIVMODERN In the VOMB
 • Att vara UTSATT FÖR... To be EXPOSED to...
 • Det INRE (här; i huvudet, mentalt) The INTERNAL world
 • Vi skall LÄGGA till NÅGON till We are going to ADD someone...
 • De måste SKÄRPA sig! They need to STEP up!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dr-phil-gender-confused-kids-2.3005276.html

Dela