¿Dónde está la cama? åk8

Övningen är skapad 2014-04-08 av profesoraestruch. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • a la derecha de till höger om
  • a la zquierda de till vänster om
  • encima de , ovanför
  • debajo de under
  • delante de framför
  • detrás de bakom
  • al lado de vid sidan om
  • en el centro i mitten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/donde-esta-la-cama-ak8.3607296.html

Dela