Dk 1 Unit 3: Hello, how are you today?

Övningen är skapad 2022-07-27 av miacecilia67. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • life liv
 • bad dåligt
 • how hur
 • How are you? Hur mår du?
 • How's life? Hur mår du? Hur lever livet?
 • today idag
 • thanks tack
 • fine bra
 • I'm fine thanks. Jag mår bra tack.
 • How about you? Hur är det med dig?
 • I'm OK Det är bra med mig.
 • suppose förmodar
 • cold kallt
 • always alltid
 • like this så här
 • spring vår
 • soon snart
 • here här
 • I'm sorry. Jag är ledsen.
 • can't kan inte
 • talk to prata med
 • just bara
 • must måste
 • rush rusa
 • bus buss
 • to catch the bus för att hinna med bussen
 • bye hej då
 • see you vi ses
 • tomorrow imorgon
 • to att
 • meet möta
 • you dig
 • pleased to meet you too trevligt att träffa dig också
 • Bosnia Bosnien
 • good afternoon god middag
 • rather ganska
 • tired trött
 • really verkligen
 • Are you really? Är du verkligen det?
 • work arbetar
 • too alltför
 • much mycket
 • easy lätt
 • say säga
 • That's easy to say! Det är lätt att säga!
 • boss chef
 • Mr herr
 • How do you do Goddag
 • what vad
 • your ditt
 • What's your job? Vad har du för jobb?
 • teacher lärare
 • come kommer
 • teach undervisa
 • then
 • help hjälpa
 • Good morning god morgon
 • speak tala
 • May I speak to... Får jag tala med...
 • please tack
 • operator telefonist
 • is not är inte
 • take ta
 • message meddelande
 • Can I take a message? Kan jag ta ett meddelande?
 • ask be
 • him honom
 • Can you ask him? Kan du fråga honom?
 • phone ringa
 • certainly ja visst
 • Has he got Har han
 • telephone telefon
 • number nummer
 • for till
 • spell stava
 • thank you tack

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dk-1-unit-3-hello-how-are-you-today.10981357.html

Dela