Dispositio

Övningen är skapad 2021-12-07 av Igelkottendeluxe. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • 1exordium inledning. väcka uppmärksamhet. skapa trovärdighet. förbereda publiken.
  • 2narratio + propositio bakgrund/ berättelse. varför hålls talet? + tesen/budskap
  • 3propositio + argument tesen förtydligas ytterligare samt argument ges för sin sak.
  • 4refutatio motargument. devil's advocate.
  • 5perroratio anslutning. runda av, kärnfullt. ingen ny information. upprepa tes.
  • ?argumentatio argument för sin sak i den långa innehållsdelen. variation uppskattas.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dispositio.10757020.html

Dela