Diskret matematik

Övningen är skapad 2019-08-03 av kaelg001. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • minsta antalet färger en graf kan ha utan att ha någon edge till en annan vertecis med samma färg Chromatic number
 • En graf där inga edge behöver korsa varandra i en 2D bild Planar graph
 • noder Vertices
 • Båge, vägen mellan noderna Edges
 • Ytor Faces, region
 • för planargraphs antalen ytor r är lika med e-v+2
 • alla vägarna(edges) en gång oberoend av antalet nodes. Sluten Euler circuit
 • alla noder(vertices) en gång oberoend av att korsa edges. Sluten Hamilton cycle
 • {n \choose k} OR C(n, k) n!/(k!(n-k)!)
 • olika vridning av samma graph Isomorphic
 • Naturliga tal N
 • Heltal Z
 • Rationela tal Q
 • Reela tal R
 • Komplexa tal OR Imaginära tal C
 • A={a}; B={b}; D={c}; Om A & B & C tillsammans delar mängden k, hur räknas k ut? A+B+C-A∩B-B∩C-C∩A+A∪B∪C
 • sätt att färga grafen G med x färger då x ∈𝐍 P[G](x)
 • P[triangel](x) = x(x-1)(x-2)
 • P[kvadrat](x)= x(x-1)(x-1)+x(x-1)(x-2)^2
 • Bipartite graph sign K[n, m]
 • Path graph sign P[n]
 • Cycle graph sign C[n]
 • Complete graph sign K[n]
 • Wheel graph sign W[n]
 • Hypercube graph sign Q[n]
 • Odd graph sign O[n]
 • Tree edges v-1
 • Tree Chromatic number 2, if v > 1
 • Ser ut som ett träd med en utgångsprick verices som delar upp sig i en eller flera nya verices Rooted tree
 • I rooted tree de yttersta noderna (verices) Leaf
 • grafen G[n] invers same vertices, opposite edges
 • Hypercube graph Q[n] vetices 2^n
 • Hypercube graph Q[n] edges 2^(n-1)*n
 • Hypercube graph Q[n] Chromatic number 2
 • Euler circuit regel deg(v)=even
 • Haminton cycle regel deg(e)=even
 • Complete graph K[n] edges v(v-1)/2
 • Planar graph edges ≤3v-6
 • Planar graph faces ≤2v-4
 • Wheel graph W[n] edges 2(v-1)
 • Wheel graph cromatic number 3 if odd, 4 if even
 • complete bipartite graph OR biclique K[m, n] edges m*n
 • Bipartite graph cromatic number 2
 • Path graph P[n] edges v-1
 • Path graph P[n] cromatic number 2
 • C(n, k) n!/(k!(n-k)!)
 • P(n, k) n!/(n-k)!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/diskret-matematik.8279270.html

Dela