Die Familie

Övningen är skapad 2021-11-25 av DeutschStrangnas. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • meine Familie min familj
 • meine Mutter, meine Mama min mamma
 • mein Vater, mein Papa min pappa
 • Meine Eltern haben zwei Kinder. Mina föräldrar har två barn.
 • meine Großmutter, meine Oma min farmor/mormor
 • mein Großvater, mein Opa min farfar/morfar
 • Meine Großeltern haben fünf Enkelkinder. Mina morföräldrar/farföräldrar har fem barnbarn.
 • Hast du Geschwister? Har du syskon?
 • Ja, ich habe einen Bruder. Ja, jag har en bror.
 • Ja, ich habe eine Schwester. Ja, jag har en syster.
 • zwei Brüder två bröder
 • zwei Schwestern två systrar
 • mein Bruder heißt min bror heter
 • meine Brüder heißen mina bröder heter
 • mein Onkel min farbror/morbror
 • meine Tante min faster/moster
 • Meine Tante hat einen Sohn. Min moster/faster har en son.
 • Er ist mein Cousin. Han är min (manliga) kusin.
 • Mein Onkel hat eine Tochter. Min morbror/farbror har en dotter.
 • Sie ist meine Cousine. Hon är min (kvinnliga) kusin.
 • Meine Cousins heißen Peter und Anja. Mina kusiner heter Peter och Anja.
 • Sie wohnen in Hamburg. De bor i Hamburg.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/die-familie.10738294.html

Dela