Devoir la semaine 6 la classe 9

Övningen är skapad 2018-02-06 av zusanne. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • prata parler
 • tycka om, älska aimer
 • att heta, kallas s'appeler
 • vara être
 • ha avoir
 • göra faire
 • ´lyssna écouter
 • skriva écrire
 • sjunga chanter
 • bo habiter
 • titta regarder
 • leta, hämta chercher
 • välja choisir
 • se voir
 • översätt traduis
 • besöka visiter
 • läsa lire
 • fiska pêcher
 • simma nager
 • köpa achêter
 • para ihop relier
 • , åka, resa MÅ, SKA aller
 • komplettera compléter
 • undra demander
 • tänka, tycka penser
 • dansa danser
 • repetera répéter
 • laga mat cuisiner
 • dricka boire
 • äta manger
 • ta prendre
 • avsky détester
 • para ihop relier
 • vila reposer
 • lägga, sätta, ställa mettre
 • hoppa sauter
 • älskar adorer
 • chatta chatter
 • spela, leka jouer
 • tillbringa passer
 • anlända arriver
 • packa faire des bagages

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-semaine-6-la-classe-9.7934610.html

Dela