Devoir la semaine 49 la classe 9

Övningen är skapad 2016-12-02 av zusanne. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • var (vara) sois (être)
 • modig courageux, -euse
 • ta hand om s'occuper de
 • allvarligt grave
 • blindtarmsinflammation appendicite (f)
 • i tid à temps
 • akutoperera opérer en urgence
 • var inte rädd n'ayez pas peur
 • svag faible
 • vara törstig avoir soif
 • man måste il va falloir
 • barnbarn petite-fille
 • hon försvann elle a disparu (disparaître)
 • akut urgence (f)
 • brusten aiguë
 • nära proche
 • enda barnet fille unique
 • stadsdel quartier (m)
 • dräkt tailleur
 • andra årskurs på gymnasiet seconde
 • rykte réputation (f)
 • behandling traitement
 • mjuk, ömsint doux, douce
 • sällan rarement
 • det förflutna passé´
 • utom sauf
 • nedre botten rez-de-chaussée
 • fastighet, höghus immeuble (m)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-semaine-49-la-classe-9.6901639.html

Dela