Devoir la semaine 49 la classe 6

Övningen är skapad 2016-12-05 av zusanne. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • det här är ça, c'est
 • min familjs cirkusvagn la caravane de ma famille
 • stor grande
 • liten petite (f)
 • syskon des frères et sœurs
 • på sex år de six ans
 • enda barnet fille unique
 • men mais
 • en hund un chien
 • kom venez
 • vi besöker on visite
 • huvudstaden la capitale
 • Frankrikes huvudstad la capitale de la France
 • från Seine (Seine är en flod) de la Seine
 • man kan se on peut voir
 • kunna pouvoir
 • titta regarder
 • och där et là
 • till vänster à gauche
 • vad är det? c'est quoi?
 • till höger à droite
 • den är vacker elle est belle (elle här; den)
 • besöket på la visite du
 • ha det så kul amusez-vous bien
 • jättecoolt! trop cool!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-semaine-49-la-classe-6.6900374.html

Dela