Devoir la semaine 48 la classe 9

Övningen är skapad 2016-11-28 av zusanne. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skilja sig se séparer
 • snabbt rapidement
 • växa grandir
 • driva, dra tenir
 • ta tillbaka reprendre
 • kringflackande itinérant
 • trött fatigué, -e
 • tjäna sitt uppehåll gagner sa vie
 • anställa engager
 • en sparv un moineau
 • en slang un argot (m)
 • verkligen véritablement
 • spela in enregistrer
 • mördad assassiné, -e
 • gotta sig se régaler
 • fakta fait divers (m)
 • andra världskriget seconde guerre mondiale
 • en boxare un boxeur (m)
 • vara, bestå durer
 • dör meurt (mourir)
 • skaka boulverser
 • djupt profondément
 • börja se mettre à
 • knarka se droguer
 • gifta sig med épouser
 • begravning enterrement (m)
 • en grav une tombe
 • en kyrkogård un cimetière

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-semaine-48-la-classe-9.6879221.html

Dela