Devoir la semaine 42 la classe 7

Övningen är skapad 2016-10-14 av zusanne. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vänta attendre
 • allt, alla tous
 • kärlek amour
 • aldrig jamais
 • ensam seule
 • hjärta cœur
 • drömma rêver
 • med avec
 • att vilja voloir
 • jag vill je veux
 • alltid (varje dag) toujours
 • att tänka penser
 • tycka om aimer
 • partir avresa, avgå
 • samma la même

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-semaine-42-la-classe-7.6711258.html

Dela