Devoir la semaine 3 la classes 7

Övningen är skapad 2018-01-17 av zusanne. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Stig in! Entrez!
 • ursäkta att jag kommer för sent. excusez moi, je suis en retard.
 • det gör inget. ce n'est pas grave.
 • sätt dig ner! assieds-toi!
 • öppna era böcker på sidan tre! ouvrez vos livres à la page trois!
 • vilken sida? (c'est à) quelle page?
 • jag förstår inte je ne comprends pas
 • ursäkta, får jag gå på toa? excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes?
 • att lägga, sätta ställa mettre
 • han är sjuk il est malade
 • hon är sjuk elle est malade
 • han är inte här il n'est pas là
 • hon är inte här elle n'est pas là
 • har ni några frågor? vous-avez des questions?
 • tystnad, tack! silence, s'il vous plaît.
 • kan du vara snäll och repetera? vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
 • pojken och flickan pratar franska le garçon et la fille parlent français
 • han är frånvarande (inte här) il est absent
 • hon är frånvarande (inte här) elle est absente
 • han är född il est né
 • hon är född elle est née

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-semaine-3-la-classes-7.7908473.html

Dela