Devoir la semaine 2 la classe 6

Övningen är skapad 2017-01-10 av zusanne. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • det här är ça, c'est
 • min familjs cirkusvagn la caravane de ma famille
 • stor grande
 • liten petite
 • syskon des frères et sœurs
 • på sex år de six ans
 • enda barnet fille unique
 • men mais
 • en hund un chien
 • kom venez
 • denna morgon ce matin
 • vi besöker on visite
 • Frankrikes huvudstad la capitale de la France
 • från Seine de la Seine
 • kan man se on peut voir
 • många monument beaucoup de monuments
 • vem är...? qui est...?
 • titta regarde
 • och där, till vänster et là, à gauche
 • vad är det? c'est quoi?
 • titta (till flera personer) regardez
 • till höger à droite
 • Den är vacker! Elle est belle!
 • besöket på la visite du
 • är från tio till sex est de 10h à 18h
 • Jättecoolt! Trop cool!
 • direktörens son le frère du directeur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-semaine-2-la-classe-6.6948042.html

Dela