Devoir la semaine 10 la classe 8 à la page 37

Övningen är skapad 2017-03-06 av zusanne. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att bli devenir
 • skada sig se blesser
 • att mottaga receiver
 • överge, lämna abandonner
 • nära intill prés de
 • skridskoåkning patinage
 • åka skridskor patiner
 • precis juste
 • innan avant
 • bästa vän (m. form) meilleur ami
 • bästa vän meilleure amie (f. form)
 • hjärtat le coeur
 • känna, känna till connaître
 • sedan depuis
 • en tid quelque temps
 • ofta souvent
 • läsa lire
 • du läser tu lis
 • känna, känna på sig sentir
 • ömtålig fragile
 • jag vill, har lust att J'ai envie
 • eftersom, ty car
 • ge åter, återge redonner
 • ibland des fois
 • bråka chamaille
 • att likna se ressemble

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-semaine-10-la-classe-8-a-la-page-37.7154993.html

Dela