Devoir La classe 9 La semaine 9 La page 52-53

Övningen är skapad 2016-02-19 av zusanne. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Fattig Pauvre
 • Han tiggde av oss Il nous a demandé l'aumône
 • Gammalt mynt Sou
 • Förvånad Surpris, -e
 • Han påminde mig om Il m'a rappelé
 • Berätta för dig Te raconter
 • Minnet av den Dont le souvenir
 • Det har förföljt mig Il m'a poursuivi
 • Oupphörligt Sans cesse
 • Från kontoret Du bureau
 • Han tjänade Il gagnait
 • Vi var mycket försiktiga med On faisait très attention
 • Vara tvingade att Être obligé de
 • Bjuda igen Le rendre
 • Vanligtvis D'ordinaire
 • Hopp Espoir
 • Efter att ha varit dess buse Après en voir été la terreur
 • Jag hade hört talas om honom J'avais entendu parlé de lui
 • Sedan Depuis
 • Barndom Enfance
 • Jag skulle ha känt igen honom Je l'aurais reconnu
 • Meddetsamma Du premier coup
 • Jag kände till Je connaissais
 • Ända tills Jusqu'à
 • När han väl var där Une fois là-bas
 • Han hoppades Il espérait
 • Skadan Le tort
 • Han hade åsamkat honom Il lui avait fait
 • Du oroar dig Tu t'inquiètes
 • Hälsa Santé
 • Var inte Ne sois pas
 • Jag kommer tillbaka till Je reviendrai
 • Så snart som Une fois que
 • Jag har tjänat ihop en förmögenhet J'aurai fait fortune
 • ...det inte ska dröja för länge ...ce ne sera pas trop long

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-classe-9-la-semaine-9-la-page-52-53.5860433.html

Dela