Devoir la classe 9 la semaine 16

Övningen är skapad 2016-04-18 av zusanne. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Sjöar Lacs
 • I alla fall Quand même
 • Floder Fleuves
 • Åar Rivières
 • Överallt Partout
 • Invånare Habitants
 • Befolkningen La population
 • (elle) vit (vivre) (den) bor, lever
 • Parisregionen La région parisienne
 • Längs med Le long de
 • Gränser Frontières
 • Glest befolkat Peu peuplé
 • Fatta beslut Prendre des décisions
 • Vissa Certaines
 • Porter Bära, ha
 • Gammal Ancienne
 • Provins, landskap Province
 • Varje Chaque
 • Är indelat i Est divisée
 • Län Départements
 • I sin tur indelat Sous-divisé
 • Varav Dont
 • På andra sidan havet En outre-mer
 • Pyttesmå Toutes-petites
 • Mindre än Moins de

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-classe-9-la-semaine-16.6101512.html

Dela