Devoir La classe 9 La semaine 10 La page 54-55

Övningen är skapad 2016-02-19 av zusanne. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (det) blev (elle) était
 • Stolthet Fierté
 • Vi läste det On la lisait
 • Vid alla tillfällen À tout propos
 • Vi visade det för alla On la montrait à tout le monde
 • Livstecken Signe de vie
 • Ofta Souvent
 • Lillasyster Sœur cadette
 • Långt Loin
 • På utländsk mark En terre étrangère
 • Ostron Huitre
 • Svåger Beau-frère
 • Jag är rädd att J'ai peur de
 • Inte för många Pas trop
 • Du kommer att göra dem sjuka Tu les rendrais malades
 • Vad beträffar Quant à
 • Hon vände sig till mig Elle s'est tournée vers moi
 • Han behövde inga (ostron) Il n'en a pas besoin
 • Skämma bort gâter
 • Han tycktes mig... Il m'a semblé
 • Blek Pâle
 • Den mannen Cet homme
 • Om jag inte visste att han är... Si je ne le savais pas...
 • I en god ställning En bonne situation
 • Jag skulle tro Je croirais
 • Tokig Fou, folle
 • Han stod på sig Il insistait
 • Gå då och titta på honom Va donc le voir
 • Jag vill hellre att... J'aime mieux que
 • ...du själv försäkrar dig om det ...tu t'en assures toi-même
 • Med egna ögon De tes propres yeux
 • Hon reste sig Elle s'est levée
 • Svärson Gendre
 • Smutsig Sale, -e
 • Han lyfte inte blicken från... Il n'est pas levé le regard de

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-classe-9-la-semaine-10-la-page-54-55.5860486.html

Dela