Devoir la classe 7 la semaine 19.

Övningen är skapad 2016-05-10 av zusanne. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lust att envie
 • promenera se promener
 • fyren le phare
 • kulturcentret le centre de la culture
 • från/ i Nya Kaledonien kanak
 • de äldsta les plus anciens
 • invånare habitants
 • en hydda une case
 • en av de högsta un des plus hauts
 • av metall métalliques
 • den är från il date de
 • vi går upp on monte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/devoir-la-classe-7-la-semaine-19.6184543.html

Dela